ทางทีมงานกำลังปรับปรุงข้อมูลส่วนนี้ – กำลังจัดทำตัวอย่างเพิ่ม

ตัวอย่างแบบทดสอบ-แบบลากวัตถุไปวาง

ตัวอย่าง-ผลงานสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ + แบบทดสอบ

ตัวอย่าง-ข้อสอบแบบตัวเลือก

\

ตัวอย่าง-แบบทดสอบตัวเลือก

ตัวอย่าง- application  แบบลากวาง

ตัวอย่างแบบทดสอบ – แบบโยงเส้น