รับสมัครพนักงาน

 1.ตำแหน่ง การตลาด
 -  วุฒิการศึกษา  ไม่จำกัด
 -  อายุ 20 ขึ้นไป
 -  เงินเดือนตามตกลง
 2.ตำแหน่ง นักออกแบบการ์ตูน
 -  วุฒิการศึกษา  ไม่จำกัด
 -  สามารถใช้โปรแกรม Photoshop / illustrator /Flash
 -  อายุ 20 ขึ้นไป
 -  เงินเดือนตามตกลง
 -  สามารถเข้ามาทำงานที่ office ได้
 3.ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ 
 -  วุฒิการศึกษา  ไม่จำกัด
 - สามารถเขียน actionscript 3.0 ได้
 - สามารถใช้โปรแกรม Flash CS6
 -  อายุ 20 ขึ้นไป
 -  เงินเดือนตามตกลง
สวัสดิการ : ประกันสังคม โบนัสประจำปี การปรับเงินเดือน
ติดต่อ  : info@de2idea.co.th / 086-0702377