คำชี้แจง

1.ให้นักเรียนเลือกคำศัพท์เพื่อเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆ
2.เมื่อนักเรียนศึกษาทำความเข้าใจแล้วให้เริ่มทำแบบทดสอบ
3.เมื่อจบแบบทดสอบระบบจะแจ้งคะแนนและการประเมินผล
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดคำศัพท์สัตว์ต่าง
1. Ant มด
2. bird นก
3. cat แมว
4. dog สุนัข
5. elephant ช้าง
6. fish ปลา
7. goat แพะ
8. horse ม้า
9. kangoroo จิงโจ้
10. lion สิงโต
11. monkey ลิง
12. pig หมู
13. shark ปลาฉลาม
14. cockle หอยแครง
15. sheep แกะ
16. snake งู
17. squid ปลาหมึก
18. tiger เสือ