ตัวอย่างผลงานแอนเมชั่น

เข้าชมผลงานเพิ่มเติมได้ที่  >>  http://www.animation-cartoon.com << ซึ่งเป็นเว็บของเราอีกเว็บ ได้รวบรวมฌแพาะงานด้านการจัดทำแอนิเมชั่น พร้อมข้อมูลประกอบอื่นๆ

สามารถคลิกเพื่อชมตัวอย่างได้


 

ผลงานนักศึกษาฝึกงาน เรื่อง Ebora Infographic