Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2015

เกมและการพัฒนาสมอง

              ถ้าพูดถึงเรื่อง เกมส์  แล้ว หลายคนอาจจะคิดว่าไร้สาระ ปัจจุบันยิ่งเป็นกระแสสังคม ในมุมมองภาลักษณ์ที่ไม่ดี ไม่ดีที่ คำว่า เด็กติดเกมส์ “การที่ไม่เข้าใจเกม” เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ถ้าได้ลองมาสัมผัสแล้วจะรู้ว่าเกมเหล่านี้ให้ประโยชน์มากซึ่งรวมไปถึงการทำงานอีกด้วย ถ้าเพื่อนๆ เล่นเกมอยู่เป็นประจำ ไม่ว่าเกมนั่นจะเป็นของแพลต์ฟอร์มใดไม่ว่าจะเป็นเกมบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต คอนโซลหรือเกมส์บนคอมพิวเตอร์ก็ตาม เกมส์จะส่งผลต่อการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ เรามาดูกันว่าประโยชน์เหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง รู้จักการวางแผนและลำดับความคิด จุดมุ่งหมายหลักของเกมส่วนใหญ่แน่นอนว่ามันคือการ “การไปให้ถึงจุดสูงสุดของตัวเกม” เมื่อรู้จุดมุ่งหมายหลักแล้ว ขั้นต่อไปก็คือการ “ทำอย่างไรให้ชนะได้” ขั้นตอนนี้แหละคือขั้นตอนที่ทำให้ผู้เล่นได้ทำการลำดับความคิดและวางแผนเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดของตัวเกม และในกรณีที่มันไม่เป็นตามการวางแผนของเรา ก็ยังมีแผนสำรองเพื่อทำให้เราดำเนินงานต่อไปได้ ในกรณีที่ไม่มีแผนสำรอง สิ่งต่อมาที่จะเข้ามาในระบบความคิดก็คือ “การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า” เพื่อทำให้เราสามารถดำเนินงานต่อไปได้ การพัฒนาสมอง เกมส์จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านความคิด กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการที่มากกว่า, การคิดนอกกรอบ, การตัดสินใจที่รอบคอบ รวมไปเกมแนวแก้ปริศนาต่างๆ ซึ่งจะพัฒนาระบบความคิดให้มีความเป็นเหตุเป็นผลด้วย สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการทำงานในด้านของความคิดนอกกรอบ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในการคิดแผนงานต่างๆ รวมไปถึงมีความรอบคอบในการตัดสินใจเพื่อลดความผิดพลาดในการทำงานได้ด้วย...
More

ข้อดีและข้อจำกัดของ e-Learning

ข้อดีและข้อจำกัดของ e-Learning ข้อดี  e-Learning 1. e-learning มีศักยภาพที่จะเรียนรู้ที่จะปรับแต่งความต้องการเฉพาะของผู้เรียนแต่ละคน 2. สามารถปรับแต่งบทเรียนได้ตลอกเวลา 3. สื่อมัลติมีเดีย e-Learning คุณสามารถใช้การรวมกันของข้อความและเสียงเช่นเดียวกับที่ยังคงเคลื่อนไหวและภาพในการสื่อสารเนื้อหาข 4. ในการเข้าถึงข้อมูลระดับสูงของความสามารถ 5. เอื้ออำนวยให้กับการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ รวมทั้งบุคคล 6. ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องการเรียนและสอนในเวลาเดียวกัน 7. ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องมาพบกันในห้องเรียน 8. ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้สอนที่ไม่พร้อมด้านเวลา ระยะทางในการเรียนได้เป็นอย่างดี 8. ผู้เรียนที่ไม่มีความมั่นใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรียน มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น     โดยอาศัยเครื่องมือ เช่น E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ข้อเสีย e-Learning 1. ไม่สามารถรับรู้ความรู้สึก ปฏิกิริยาที่แท้จริงของผู้เรียนและผู้สอน 2. ไม่สามารถสื่อความรู้สึก อารมณ์ในการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง...
More

e-learningคืออะไร

  คำว่า e-Learning คือ การเรียน การสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้ ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหานั้น กระทำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียมในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียน การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Based Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร (Course Management System) ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งการเรียนลักษณะนี้ได้มีการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยในระยะหนึ่งแล้ว เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยซีดีรอม, การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Learning), การเรียนออนไลน์ (On-line Learning) การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม หรือ...
More

บริการออกแบบและผลิตสื่อการสอน E-LEARNING

  บริการออกแบบและผลิตสื่อการสอน E-LEARNING ที่ได้มาตรฐานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไมว่าจะเป็นกลุ่มสาระ ฯ คณิตศาสตร์กลุ่มสาระ ฯ ภาษาไทย กลุ่มสาระ ฯ ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระ ฯ อื่นๆ โดยใช้หลักการออกแบบสื่อการสอน และทีมงานทีมากด้วยประสบการณ์และผ่านการพัฒนาวิชาต่าง ๆ มากมาย ครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา ได้ตามคำสั่งและความต้องการของครูอาจารย์   บริการออกแบบและผลิตสื่ออินเตอร์แอคทีฟ ทั้งสื่อการสอน ที่เรียกว่า CAI (Computer Assisted Instruction), Interactive Boardที่ใช้ในการเรียนการสอน การจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรม ตามงานอีเว้นท์ต่าง ๆInteractive Media สื่อภายในพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ้งทางทีมงานสามารถ ออกแบบและผลิตให้ใช้งานได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ PC และ Android tablet   บริการออกแบบและผลิตสื่อแอนิเมชั่น ทั้งภาพยนต์แอนิเมชั่น ซึ่งใช้ตัวละครในการผูกโยงเรื่องเพื่ออธิบาย...
More

หลักการและขั้นตอนการใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอน

หลักการและขั้นตอนการใช้และการประเมินสื่อการเรียนการสอน 1.1 หลักการเลือกสื่อการสอน การเลือกสื่อการสอนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากที่สุด จำเป็นจะต้องมีจุดประสงค์ในการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม ซึ่งหลักการเลือกสื่อการสอนมีดังนี้ 1) สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน 2) เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นสื่อที่จะให้ผลต่อการ เรียนการสอนมากที่สุด ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นได้ดี เป็นลำดับขั้นตอน 3) เป็นสื่อที่เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน 4) สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ มีวิธีใช้ไม่ซับซ้อนยุ่งยากจนเกินไป 5) ต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจน และเป็นจริง 6) มีราคาไม่แพงจนเกินไป หรือถ้าจะผลิตเองควรคุ้มกับเวลา และการลงทุน 1.2 หลักการใช้สื่อการสอน 1.2.1 เตรียมตัวผู้สอน เป็นการเตรียมความพร้อมของตัวผู้สอนในการใช้สื่อการสอน โดยการทำความเข้าใจในเนื้อหาที่มีในสื่อ ขั้นตอน และวิธีการใช้สื่อ เป็นต้น 1.2.2 เตรียมจัดสภาพแวดล้อม เช่น สถานที่ ห้องเรียน ห้อง Lab วัสดุอุปกรณ์...
More