รับทำเกมส์ Facebook   รับทำเกมส์ Game design 1.รับทำเกมส์ Facebook [เรามีผลงานที่มีผู้เล่นเป็นจำนวนมากบน facebook] - ระบบ Server สำหรับเกมส์ - ระบบการชำระเงิน - รับบบ admin บริหารจัดการเกมส์ - ระบบป้องกันการเจาะระบบเกมส์ 2.รับทำเกมส์ Application [android / iOS] - รูปแบบ Native Application - รูปแบบ OOP 3.รับทำเกมส์สำหรับงานจัดแสดงสินค้าและออกบูธ 4.รับทำเกมส์ [Flash AS 2.0 / Flash AS 3.0 / flash builder] บริษัท ดีทูไอเดีย จำกัด  เลขที่...
More