เราคือทีมงานผู้ผลิตวิดีโอ infographic เพื่อนำเสนอข้อมูล และย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายๆเป็นแอนิเมชั่น
 ด้วยการวางแผนการทำ video infographic อย่างมีคุณภาพ ผลงานเราถูกนำไปใช้ทั้งในประเทศไทย
 และต่างประเทศ "เราเน้นทำงานให้สื่อสารออกมาง่ายๆแล้วเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนจนเกินไป" หากลูกค้าสนใจดูผลงานอื่นๆสามารถเข้าไปที่หน้าแรกของเว็บ เพื่อชมผลงานแอนิเมชั่นอื่นๆ 
ทั้งนี้ทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ให้บริการและผลิตงาน อินโฟกราฟฟิค / infographic ที่มีคุณภาพกับท่านต่อไป


 

อินโฟกราฟิกส์ infographic                                                    

(อังกฤษ: infographics) หรือ อินฟอร์เมชันกราฟิกส์ (อังกฤษ: information graphics) เป็นการแสดงผลของข้อมูลหรือความรู้โดยภาพที่อ่านและเข้าใจง่าย งานกราฟิกส์ประเภทนี้นิยมใช้สำหรับข้อมูลที่มีความซับซ้อน[1]ตัวอย่างเช่น ป้าย แผนที่ งานวิจัย โดยอินโฟกราฟิกส์นี้ยังคงนิยมใช้ในสายงานด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เพื่อให้แสดงถึง

ข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น

ปัจจุบันอินโฟกราฟิกส์ปรากฏตามสื่อ ตามป้ายสาธารณะ หรือแม้แต่คู่มือการใช้งานในหลายอย่าง ซึ่งแสดงในลักษณะของตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ ตัวอย่างที่มักเห็นได้บ่อยเช่น แผนที่รถไฟฟ้า แผนผังอาคาร แผนภาพการพยากรณ์อากาศ และข้อมูลทางด้านสถิติ ที่ปรากฏตามสื่อสาธารณะ

ที่มาข้อมูล

 

ลักษณะการแสดง

อินโฟกราฟิกส์กล่าวรวมถึงการแสดงผลของข้อมูล โดยใช้งานเครื่องมือต่างๆ เช่น แผนผัง แผนภูมิ กราฟ ตาราง ไดอะแกรม แผนที่ โดยอินโฟกราฟิกส์ที่เห็นได้บ่อยเช่น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวง

กลม และ ตารางที่ใช้สรุปข้อมูลทางสถิติ[1] ไดอะแกรมส่วนใหญ่จะใช้แสดงถึงการทำงานของงานที่เป็นระบบ และมีการใช้งานสำหรับผังองค์กรที่แสดงถึงเส้นของสายอำนาจ ในขณะที่ไดอะแกรมลักษณะโฟลว์ชาร์ตจะแสดงถึงเส้นทางของการเคลื่อนที่

 

ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบหลักของอินโฟกราฟิกส์คือเนื้อหาที่เป็น ข้อมูล สารสนเทศ หรือ ความรู้ ที่ถูกนำมาแสดงผลในลักษณะ

ของงานกราฟิกส์ โดยถูกนำมาจัดเรียงในลักษณะของ เส้น กล่อง ลูกศร สัญลักษณ์ หรือ พิกโตแกรม เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ นอกจากข้อมูลหลักที่แสดงผลออกมาทางกราฟิกส์แล้ว ข้อมูลเสริมเช่น คำอธิบายเพิ่มเติม สัดส่วนสเกลในแผนที่ รวมถึงป้ายกำกับ ยังคงเป็นอินโฟกราฟิกส์ที่เสริมเข้ามาในชิ้นงาน

 

การอ่านและการตีความหมาย

การอ่านและการตีความหมายของงานอินโฟกราฟิกส์ จะมีหลายระดับโดยระดับพื้นฐาน งานอินโฟกราฟิกส์ที่ใช้ข้อมูล สี หรือ สัญลักษณ์ที่เป็นสากล ที่เข้าใจง่ายเพื่อให้ผู้อ่านสามารถได้ข้อมูลที่แสดงผลได้อย่างรวดเร็ว เช่น การใช้สีแดงแสดงถึงข้อมูลที่เร่งด่วน หรือเป็นอันตราย หรือการใช้สีเขียวแสดงถึงบริเวณป่าไม้ และสีฟ้าแทนพื้นน้ำบนแผนที่

ในขณะเดียวกันอินโฟกราฟิกส์ที่มีความซับซ้อนของข้อมูลสูง จำเป็นต้องมีการเข้าใจรูปแบบของสัญลักษณ์เป็นพื้นฐานถึงจะเข้าใจข้อมูลทั้งหมดภายในงานนั้น เช่น สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมแทนสถานีรถประจำทาง ขณะที่สัญลักษณ์วงกลมแทนป้ายจอดรถประจำทาง