รับทำ CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน , cai คุณภาพ


- รับทำ CAI และออกแบบงาน CAI บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงานครู คศ.3
และทุกท่านที่ต้องการทำโปรเจ็คท์จบ

- รับทำและออกแบบเกมส์ ด้วยโปรแกรม Flash

- รับทำ E-book มีภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียงบรรยาย แบบทดสอบ แบบฝึกหัด จับคู่ เติมคำ บน E-book

- รับทำ บทเรียนสำเร็จรูป ลงไฟล์เอกสารเวิร์ด ด้วยกรอบสวย การ์ตูน และภาพประกอบ

- รับทำ Presentation งานนำเสนอ

- รับทำการ์ตูนอะนิเมชั่น นิทาน ภาพเคลื่อนไหว

- รับทำบทเรียนสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ (ซีดีเทรนนิ่ง)