กิจกรรมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมขององค์กรต่างๆ

  • เข้าร่วมงาน
  • UPDATE กิจกรรม
  • การสนับสนุน
  • CSR

ข้อมูลเพิ่มเติม Click here…

1.CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
2.WBI เว็บช่วยสอน
3.CMS ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บ
4.LMS ระบบบริหารจัดการเรียนออนไลน์

เข้าสู่เว็บย่อยด้าน eLearning

คลิดที่นี่……….

เพื่อเข้าชมเว็บไซต์และข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดทำ LMS


   โทร.02-4090429 มือถือ 061-5983174

 อีเมล info@de2idea.co.th

Worlddidac Asia 2013:

ASEAN’s Largest Education Material Media

Queen Sirikit National Convention Center

ข้อมูลเพิ่มเติม Click here..


Language Learning and Thinking

จัดงานโดยกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงแรม Centara Grand at Central World

ข้อมูลเพิ่มเติม Click here…

รับทำสื่อการสอน แอนิเมชั่น เกมส์
Tle    : 02-4090429
Mobile : 061-5983174
E-Mail 1 : info@de2idea.co.th 
E-Mail 2 : ibook2020@gmail.com

channels - YouTube

www.youtube.com/de2idea

คลิกเลย…

LINE ID :  de2idea
LIVE CHAT 24 ชม

 

วีดีโอตัวอย่าง  <<< คลิก
วีดีโอตัวอย่างการใช้งาน APP

ตัวอย่างไฟล์        <<< คลิก
ตัวอย่างไฟล์ที่นำขึ้นเว็บเพื่อทดสอบ

 

 

 

ตัวอย่างผลงาน Click…

ตัวอย่างผลงานสื่อการสอนนี้จัดทำขึ้นเพื่อ
แสดงเป็นตัวอย่างผลงานเท่านั้น มิได้แสวง
หาผลกำไร จากผลงานชิ้นนี้ ใดๆทั้งสิ้น

แบบทดสอบต่างๆ <<คลิก

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำสื่อการสอน
- เป็นประโยชน์สำหรับการออกแบบสื่อการสอน

รับทำสื่อการสอน

บริษัท ดีทูไอเดีย จำกัด โทร 02-4090429 มือถือ 061-5983174 Line ID : de2idea
ให้บริการออกแบบจัดทำสื่อมัลติมีเดียทุกชนิด เช่น สื่อการเรียนการสอน  เกม  แอนิเมชั่น  เว็บไซต์  สื่อวีดีโอ เอฟพิเคชั่น  อินเตอร์แอคทีฟ

ตัวอย่างผลงาน – สามารถ คลิก ที่ลิงค์เพื่อชมตัวอย่างภาพตัวอย่างได้
สื่อการสอนภาษาอังกฤษ     โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด    เซลล์ของสิ่งมีชีวิต    บทเรียนภาษาอังกฤษ    ดาราศาสตร์-การหมุนของลม    อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ASEAN SOCIETY IMAGE

รับทำสื่อการสอน E-learning Design
 1.CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 2.WBI เว็บช่วยสอน
 3.CMS ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์
 4.LMS ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์
รับทำแอนิเมชั่น Animation design
 1.แอนิเมชั่นการ์ตูน สำหรับประกอบบทเรียน
 2.แอนิเมชั่นการ์ตูน สำหรับงานจัดแสดงสินค้า
 3.แอนิเมชั่นการ์ตูนแนะนำ บริษัท หน่วยงาน องค์กร
 4.แอนิเมชั่นรูปแบบ infographic
 5.แฟลชแอนิเมชั่น 2 มิติ Flash Animation 2D
รับทำเกมส์ Game design
 1.รับทำเกมส์ Facebook [เรามีผลงานที่มีผู้เล่นเป็นจำนวนมากบน facebook]
 - ระบบ Server สำหรับเกมส์
 - ระบบการชำระเงิน
 - รับบบ admin บริหารจัดการเกมส์
 - ระบบป้องกันการเจาะระบบเกมส์
 2.รับทำเกมส์ Application [android / iOS]
 - รูปแบบ Native Application
 - รูปแบบ OOP
 3.รับทำเกมส์สำหรับงานจัดแสดงสินค้าและออกบูธ
 4.รับทำเกมส์ [Flash AS 2.0 / Flash AS 3.0 / flash builder]
รับทำสื่อมัลติมีเดียทุกชนิด Multimedia design
 1.รับทำนวัตกรรมและงานวิจัย
 2.รับถ่ายวีดีโอและตัดต่อ
 3.บริการถ่ายวิดีโอ
 4.บริการพากษ์เสียงประกอบ
 5.บริการจัดทำเว็บไซต์